Vedligeholdelse af tag

§ 10. Drift og vedligeholdelse​

Indehaver skal kunne dokumentere, enten gennem tegning af en service- og vedligeholdelsesaftale eller gennem egen dokumentation, at der er foretaget drift og vedligehold på taget. Forsømmes dette fortaber indehaveren sine rettighe-der ifølge garantien.

​Driftsvejledning​

Tagfladen bør 1-2 gange årligt besigtiges, og i forbindelse med besigtigelsen skal udføres følgende driftsforanstaltninger: Tagbrønde og bladfang renses. Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen. De områder af tagfladen, hvor der ophobes snavs, fejes og opfejningen fjernes. Ovenlyskupler bør vaskes med almindelig sæbevand 1 gang årligt for at bevare lysgennemgangen.Hvis der har været andre håndværkere på taget, undersøges om de har beskadiget tagdækningen eller efterladt skarpe genstande, som i givet fald fjernes. Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere end 1 gang årligt. Sne bør ikke fjernes fra tagfladen, da taget er dimensioneret til at klare snebelastningen. Hvis sneen af andre årsager ønskes fjer-net, bør det ske med kost for ikke at beskadige tagdækningen.​

Vedligeholdelsesvejledning​

Tagdækningen er i princippet vedligeholdelsesfri, men der er alligevel en række detaljer, som skal vedligeholdes med forebyggende reparationer.Elastiske fuger ved fugeskinner mv. skal eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år. Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb og lignende skal eftergås med fugemasse hvert 5. år. Potentielle skademuligheder, der observeres under de årlige besigtigelser, udbedres. Ovenlys eftergås for beskadigelser 1 gang årligt, og eventuelle skader udbedres. Andre håndværkereHvis der gribes ind i tagdækningen af andre håndværkere f.eks. i forbindelse med opsætning af skilte eller etablering af venti-lationsanlæg på taget, skal gennembrydninger, inddækninger mv. udføres af en tagentreprenør tilsluttet Icopal PLUS Garanti ordningen, for at garantien kan opretholdes for det berørte område jf. § 2.2

Bliv kontaktet

og få et uforpligtende tilbud

Bliv kontaktet

35

Medarbejdere

Heraf 6 funktionærer

14

Års erfaring

Virksomheden er etableret i 2006

700

Projekter

Vi har i 2020 udført mere end 700 projekter

Kontakt